Snurken en Apneu

Tandartsen spelen een belangrijke rol bij de behandeling van snurkers en patiënten met slaapapneu. Een snurkbeugel kan vaak uitkomst bieden. Bij ons in de praktijk is tandarts Steffanie Veldhuis gespecialiseerd in de behandeling van deze patiënten groep.

Wat is snurken?

Snurken is een geluid dat gedurende de slaap wordt voortgebracht door trillende zachte delen van de neusholte, mond en keel. Snurken ontstaat door een vernauwing van de bovenste luchtweg. Indien snurken niet gepaard gaat met overmatige slaperigheid of herhaaldelijk voorkomen van obstructies van de bovenste luchtweg, spreekt men van ‘primair snurken’ (snurken zonder slaapapneusyndroom). Deze snurkers slapen meestal redelijk tot goed. Slaapproblemen en klachten van oververmoeidheid door het snurken ontstaan vaak juist bij de partner vanwege het harde geluid van het snurken.

Wat is obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS)?

Sommige mensen hebben regelmatig ademstilstanden tijdens het slapen. Deze ademstilstanden, of apneus, kunnen optreden doordat spieren tijdens de slaap ontspannen, waardoor de tong en zachte delen in de keel de ademhaling blokkeren. We noemen dit obstructieve slaapapneusyndroom, afgekort OSAS.

We spreken van OSAS als iemand:

  • ’s nachts meer dan 5 keer per uur een ademstilstand heeft én
  • overdag zeer slaperig of zeer vermoeid is en
  • er geen andere reden is voor de ernstige slaperigheid of vermoeidheid overdag, zoals slaaptekort of slapeloosheid

Veel mensen met OSAS hebben ook andere klachten, zoals:

  • snurken
  • niet uitgerust wakker worden
  • ’s nachts wakker schrikken
  • zich niet goed kunnen concentreren

Wat kunnen wij als tandarts doen?

Wanneer u primair snurkt, licht of matig OSAS (obstructieve slaapapneusyndroom) heeft, dan is behandeling met een snurkbeugel (een zogenaamd “Mandibulair Repositie Apparaat” (MRA)) één van de mogelijkheden. Wij kunnen voor u zo’n snurkbeugel maken en of u daarin begeleiden indien u al een MRA heeft. Niet bij iedereen kan een MRA gemaakt worden, daarom doet de tandarts eerst een schriftelijke medische anamnese, een onderzoek naar de conditie van het gebit, het tandvlees en het kaakgewricht onder andere door een kaakoverzichts-röntgenfoto.

Indien de tandarts u verdenkt op OSAS, kunnen wij u, net als uw huisarts, doorverwijzen naar een longarts, KNO-arts of neuroloog. In het ziekenhuis kunnen zij verdere diagnostiek uitvoeren en de diagnose stellen.

De snurkbeugel, hoe werkt dit?

Een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) werkt doordat het de onderkaak in een voorwaartse stand brengt waardoor de luchtweg tijdens de slaap wordt open gehouden. Hierdoor kunnen uw klachten van snurken en/of slaperigheid verdwijnen en kan het ontstaan van snurken of OSAS worden voorkomen. Een MRA “geneest” uw aandoening niet, het helpt juist uw klachten te voorkomen. Wij werken in onze praktijk met verstelbare MRA’s waardoor de voorwaartse stand van de onderkaak op geleide van het comfort en de werking gewijzigd kan worden.

Het gebruik van het MRA

Het dragen van een MRA kan in het begin van de behandeling enige moeite kosten. Plaatsen van de apparatuur voor het slapen gaan en het verwijderen bij opstaan vergt bijvoorbeeld enige behendigheid. Tijdens de behandeling van het MRA zullen wij stapsgewijs het plaatsen, verwijderen en activeren met u oefenen.

Wat kost het?

Er gelden bij de tandheelkunde landelijke tarieven die door de overheid zijn vastgesteld. Informeert u bij uw verzekering voor welke vergoeding uw in aanmerking komt. De codes die gebruikt worden zijn C22, C28, X21, G71, G72. Er zijn echter verschillende MRA’s waardoor de techniekkosten anders zullen uitvallen. Vanaf 1 januari 2010 worden MRA’s door de zorgverzekering bijna altijd vergoed voor patiënten bij wie een mild-matig OSAS is gediagnosticeerd. Wij kunnen voor u een machtigingsaanvraag bij uw verzekering indienen.

Wie doet de behandeling?

Tandarts Steffanie Veldhuis is in juni 2011 geaccrediteerd als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS). Ze heeft anderhalf jaar in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) onderzoek gedaan naar snurken en OSAS en tevens in het UMCG als tandarts geparticipeerd in het snurk- en slaapapneuteam. Vanaf maart 2014 participeert ze in het snurk- en slaapapneuteam van St. Antonius Ziekenhuis Utrecht (in Leidsche Rijn).

Wanneer bellen

Wanneer u nog vragen heeft of aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen wenst kunt u contact met ons opnemen.

 

Algemene informatie:

CBO obstructieve slaapapneusyndroom richtlijn: 
www.diliguide.nl/document/2603
www.apneuvereniging.nl
www.apneupagina.nl
www.nvts.nl

 

drs. S.K.B.Veldhuis,
tandarts-dormoloog