Snurkbeugels

Tandartsen spelen een belangrijke rol bij de behandeling van snurkers en patiënten met slaapapneu. Een snurkbeugel (een zogenaamd “Mandibulair Repositie Apparaat” (MRA))  kan vaak uitkomst bieden. Wij werken in onze praktijk in Friesland met op maat gemaakte, verstelbare snurkbeugels waardoor de voorwaartse stand van de onderkaak op geleide van het comfort en de werking gewijzigd kan worden. Bij ons in de praktijk is tandarts Steffanie ten Vergert-Veldhuis gespecialiseerd in de behandeling van deze patiënten groep.

Wat is snurken?

Snurken is een geluid dat gedurende de slaap wordt voortgebracht door trillende zachte delen van de neusholte, mond en keel. Snurken ontstaat door een vernauwing van de bovenste luchtweg. Indien snurken niet gepaard gaat met overmatige slaperigheid of herhaaldelijk voorkomen van obstructies van de bovenste luchtweg, spreekt men van ‘primair snurken’ (snurken zonder slaapapneu). Deze snurkers slapen meestal redelijk tot goed. Slaapproblemen en klachten van oververmoeidheid door het snurken ontstaan vaak juist bij de partner vanwege het harde geluid van het snurken.

Wat is obstructief slaapapneu (OSA)?

Sommige mensen hebben regelmatig ademstilstanden tijdens het slapen. Deze ademstilstanden, of apneus, kunnen optreden doordat spieren tijdens de slaap ontspannen, waardoor de tong en zachte delen in de keel de ademhaling blokkeren. We noemen dit obstructief slaapapneu, afgekort OSA.

We spreken van OSA als iemand:

  • ’s nachts meer dan 5 keer per uur een ademstilstand heeft én
  • overdag zeer slaperig of zeer vermoeid is en
  • er geen andere reden is voor de ernstige slaperigheid of vermoeidheid overdag, zoals slaaptekort of slapeloosheid

Veel mensen met OSA hebben ook andere klachten, zoals:

  • snurken
  • niet uitgerust wakker worden
  • ’s nachts wakker schrikken
  • zich niet goed kunnen concentreren

Wat kunnen wij als tandarts doen?

Wanneer u primair snurkt, licht of matig slaapapneu heeft, dan is behandeling met een snurkbeugel (een zogenaamd “Mandibulair Repositie Apparaat” (MRA)) één van de mogelijkheden. Wij kunnen voor u zo’n snurkbeugel maken en of u daarin begeleiden indien u al een MRA heeft. Niet bij iedereen kan een MRA gemaakt worden, daarom doet de tandarts eerst een uitvoerig onderzoek.

Indien de tandarts u verdenkt op slaapapneu, verwijzen wij u eerst door, zodat er verdere diagnostiek uitvoert kan worden om de juiste diagnose te stellen. Als er inderdaad sprake is van een mild – matig slaapapneu, zou een snurkbeugel een goede behandeling kunnen zijn voor uw slaapapneu.

Wie doet de behandeling?

 

Tandarts Steffanie ten Vergert- Veldhuis is in juni 2011 geaccrediteerd als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS). Ik heb anderhalf jaar in het UMCG onderzoek gedaan naar de behandeling van snurken en slaapapneu met behulp van een MRA. Van 2013 tot 2015 heb ik voor één dag in de week in het Sint Antonius Ziekenhuis in Utrecht gewerkt, waar ik patiënten behandelde in het slaapteam

Wilt u meer informatie over een snurkbeugel?

Wanneer u meer informatie wenst over een snurkbeugel of aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen, neemt u dan gerust contact met ons.

Meer informatie:
www.apneuvereniging.nl
www.apneupagina.nl
www.nvts.nl