Voor Stiens (Veldhuis Tandartsen BV) gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

  1. De door Veldhuis Tandartsen BV in rekening gebrachte bedragen voor de geleverde zorg zijn direct opeisbaar.
  2. Nota’s tot en met €150,00 verzoeken wij u vriendelijk contant dan wel per pin na de behandeling te betalen.
  3. De debiteur wordt geacht binnen 28 dagen na factuurdatum het volledige bedrag te hebben overgemaakt op de rekening van Veldhuis Tandartsen BV. Na deze termijn is de debiteur wettelijk in verzuim en kan Veldhuis Tandartsen BV, zonder verdere ingebrekestelling, de nodige maatregelen nemen om het openstaande bedrag te incasseren.
  4. De debiteur is vanaf het moment van verzuim over het bedrag van de nota administratiekosten en rente verschuldigd.
  5. Wanneer Veldhuis Tandartsen BV genoodzaakt is een onbetaald gelaten factuur ter incasso uit handen te geven aan derden is Veldhuis Tandartsen BV gerechtigd de te maken gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten bij de debiteur in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het rapport Voor-werk II van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Deze kosten worden tezamen met de rente in rekening gebracht indien de debiteur binnen 28 dagen na notadatum niet heeft betaald.
  6. Ook als tussen Veldhuis Tandartsen BV en de debiteur onenigheid bestaat over de gedeclareerde zorg, is de debiteur gehouden aan de genoemde betaaltermijnen. Vanzelfsprekend zal e.e.a. achteraf gecorrigeerd worden wanneer hiertoe aanleiding is.

Betaal op tijd
U dient uw factuur altijd binnen 28 dagen aan ons te betalen. Doet u dit niet dan loopt u het risico dat het door u te betalen bedrag wordt verhoogd. Vanaf de eerste aanmaning brengen wij administratiekosten in rekening. Deze administratiekosten lopen op als ook dan betaling achterwege blijft. Uiteindelijk starten wij bij niet betalen een incassoprocedure. Gedurende deze incasso procedure zullen wij behoudens noodgevallen geen behandelingen meer bij u verrichten. Voorkom hogere kosten en betaal daarom op tijd.

Betalingsregeling
Indien u uw factuur niet in 1 keer kunt betalen en een betalingsregeling wilt, neem dan zo spoedig mogelijk, doch zeker binnen 14 dagen na ontvangst van de originele factuur telefonisch contact op met Veldhuis Tandartsen (058-2571491). Na gezamenlijke overeenstemming, kunt u dan mogelijk uw factuur, afhankelijk van de hoogte, in meerdere betaaltermijnen aan ons voldoen.


 

Voor Ferwert (Tandartspraktijk Ferwert) gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

U ontvangt de nota van Infomedics.

Wat betekent dit voor u?

U ontvangt een nota van Infomedics en ziet in één oogopslag hoe de nota is opgebouwd.
Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoedt, dan staat dit duidelijk op de nota. Hoeveel dit is, hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Het resterende bedrag betaalt u aan Infomedics. Staat er geen vergoeding op uw nota vermeld? Dan betaalt u het hele bedrag aan Infomedics. Daarna controleert u of u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding of recht op vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Betaling van uw nota

U kunt de nota van Infomedics op verschillende manieren betalen, bijvoorbeeld met iDEAL of via een (digitale) bankoverschrijving. Bekijk alle betaalmogelijkheden op www.infomedics.nl/rekeningchecker.
Infomedics hanteert een standaard betaaltermijn van 30 dagen. Heeft u net iets meer tijd nodig om de nota te voldoen? Ga naar www.infomedics.nl of mail/bel met het Contact Center van Infomedics.

Alles online snel en gemakkelijk regelen

Op www.infomedics.nl kunt u veel zaken rondom de nota zelf regelen. Zo kunt u de nota inzien, de status van uw nota controleren en een adreswijziging doorvoeren. Nota van Infomedics biedt u overzicht van uw nota’s en gemak bij uw betalingen.

Het Contact Center van Infomedics is bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur.

Privacy

Voor een correcte administratie en facturatie delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics gaat hier, net als wij, uiterst zorgvuldig mee om. Infomedics is ISO 9001 en NEN 7510 gecertificeerd. Meer informatie over het privacy beleid van Infomedics kunt u vinden op www.infomedics.nl

Veldhuis Tandartsen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58888691