Gelukkig zijn de meeste patiënten zeer tevreden met ons. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat de door ons geleverde zorg niet aan uw verwachtingen heeft voldaan.

Praat met ons.
Vraag om een verhelderend gesprek, dit kan mondeling in een apart (gratis) consult en/of telefonisch of per email.  Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt en wij kunnen u uitleggen waarom we op een bepaalde manier hebben gehandeld. Bovendien is het voor ons belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Komen we er samen niet uit? 
Neem dan voor advies telefonisch contact op met het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn er twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak. Meer informatie: https://www.allesoverhetgebit.nl/contact/