Tandartspraktijk Berkhof Stinswei 13
9269TD, Feanwâlden 0511-47 42 22

Tandartspraktijk Beurze Birdaarderstraatweg 38 9101 VA Dokkum
0519 – 29 28 07

Tandartspraktijk de Westereen Foarstrjitte 27
9271 KE De Westereen
0511 – 44 13 93

Tandartspraktijk de Groot Lageweg 31
9251 JV Burgum
0511 – 46 23 27

Tandartspraktijk Herbig Roptawei 22
9123 JB Metslawier 0519 – 24 13 60

Tandartsenpraktijk Burgum Kwekersstrjitte 2a
9251 HS Burgum
0511 – 46 43 08

Tandartsenpraktijk Lemel Markt 96
9251 JS Burgum 0511-461615

Tandartspraktijk Lolkema Elzenlaan 95
9103 RD Dokkum 0519-29 48 54

De Woudvaart Dental Birdaarderstraatweg 80 G 9101 PK Dokkum
0519 – 29 37 70

Dental Clinics Hardegarijp Vossenburcht 1
9254 AL Hardegarijp 0511 – 47 54 87

Tandartspraktijk Oenkerk Frisiastate 2
9062 GX Oenkerk 
058 – 25 62 808

Tandartspraktijk Holwerd Beyertstraat 101
9151 KG Holwerd
0519 – 56 23 00

Tandartspraktijk Tjin-A-Koeng D. Kloostermanstraat 8
9298 JZ Kollumerzwaag
0511 – 44 44 47

Tandartspraktijk Ubbink en partner Birdaarderstraatweg 72-G
9101 DC Dokkum
0519 – 22 16 56

Veldhuis tandartsen Ferwert Marrumerweg 13
9172 PN Ferwert
0518 – 41 27 64

Veldhuis tandartsen Hallum Juffer Frederikestraat 18a 9074 BS Hallum
0518 – 43 15 00

Tandartspraktijk Velema De Woudhorne 43a 9101 NS Dokkum
0519 – 29 54 80

Tandartspraktijk Dokkum Hogepol 14
9101 LZ Dokkum
0519 29 46 36

Tandheelkunde Van der Kooi Op de Keppels 26
9101 DH Dokkum
0519 29 75 85