Over het algemeen kunnen na verwijdering van een tand/kies de volgende verschijnselen optreden:


• zwelling van de wang
• pijn
• enig nabloeden
• enige beperking van de mondopening
• mogelijk enige temperatuursverhoging


De zwelling kan men beperken door zo snel mogelijk na de behandeling blokjes ijs of een ijskompres tegen de wang of lob te houden. Men doet dit afwisselend 15 minuten wel, 15 minuten niet, enzovoort en niet langer dan een dag. De zwelling zal na drie dagen het grootst zijn en na vijf dagen langzaam slinken (exclusief de dag van de behandeling).
Tegen napijn kan men pijnstillers nemen (bijvoorbeeld paracetamol). Deze neemt u bij voorkeur twee of drie uur na de behandeling, nog voordat de verdoving helemaal is uitgewerkt. Gebruik geen aspirine, dit verdunt het bloed en dit is ongunstig voor nabloedingen.
Bij een nabloeding moet de mond eerst goed gespoeld worden met lauw water. Door zacht te bijten op een klein verbandgaas en/of een stoffen zakdoek kan het bloeden gestopt worden (duurt ongeveer 45-60 minuten).
De wond kan worden ontzien door weinig hard voedsel te gebruiken. Melkproducten kunnen slechts met mate gebruikt worden: deze vergroten slijmvorming in de mondholte. Ook dient men bij voorkeur geen alcohol te drinken.
Men dient op de dag van de behandeling niet te spoelen en alleen de tanden ver van de wond vandaan te poetsen. De dag na de behandeling mogen ook de tanden en kiezen bij de wond voorzichtig gepoetst worden met een zachte tandenborstel, maar niet op eventuele hechtingen.
Eventueel na de maaltijden spoelen met perio-aid of lauw zout water. Dit houdt de wond schoon. Men gebruike géén commercieel spoelmiddel als Listerine. In sommige gevallen geeft de arts een spuitje mee om de wond en hechtingen schoon te spuiten.


De hechtingen vallen er in de regel na 10 tot 12 dagen vanzelf uit.
Niet roken! Dit heeft een sterk vertraagde wondgenezing tot gevolg.
Bij koorts of forse pijn dient u contact op te nemen met de dienstdoende tandarts.

 

Bron: Wikipedia.org ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Verstandskies )