Per 1 februari beëindig ik mijn werkzaamheden als tandarts in Stiens. Ik bedank al mijn patiënten voor het in mij gestelde vertrouwen en wens u allen een gelukkige, maar vooral gezonde, toekomst.

Met vriendelijke groet,

Sjaak Ram

TANDARTSENPRAKTIJK STIENS
 WORDT VELDHUIS TANDARTSEN

Veldhuis Tandartsen Hallum is per 1 februari verhuisd naar Stiens. We heten iedereen welkom in onze nieuwe praktijk.
De praktijk in Ferwert verhuist niet mee.