Bij ons in de praktijk zijn tandarts G.W.Veldhuis, met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van orthodontie, en tandarts Steffanie ten Vergert-Veldhuis gespecialiseerd in beugelbehandelingen. Gerrit heeft vele orthodontiecursussen gevolgd, in zowel het binnen- als buitenland, en Steffanie heeft in november 2013 succesvol de 2-jarige opleiding Progressive Orthodontic Seminars van McGann gedaan. Graag informeren wij u over de behandelingsmogelijkheden bij ons in de praktijk en indien u nog vragen heeft dan horen wij dat graag.

Wat is een beugel?

Een beugel is een hulpmiddel waarmee de stand van je kaken en je gebit kan worden gecorrigeerd, zodat je tanden en kiezen weer recht komen te staan. Zo kun je bijvoorbeeld weer beter kauwen en praten en zal het tandenpoetsen ook makkelijker gaan. Het tandheelkundig specialisme dat zich met gebitsbeugels bezighoudt, heet orthodontie.

Wanneer heb je een beugel nodig?

Een beugelbehandeling is in principe op elke leeftijd mogelijk, dus ook voor volwassenen. Het is wel belangrijk dat er een goede mondhygiëne is. De beste behandelperiode ligt tussen de tien en vijftien jaar, dan is het lichaam volop in de groei. De tanden en kiezen wisselen dan en de kaak groeit. Door deze groei gaat de beugelbehandeling in die periode makkelijker en sneller. Een beugel is niet bij iedereen noodzakelijk, daarom letten wij tijdens de periodieke controle bij kinderen op de kaak- en tandstand en beoordelen we of een beugel wel of niet noodzakelijk is.

Wat houdt de behandeling bij de tandarts in?

Eerst wordt er uitvoerig onderzoek gedaan voor het opstellen van het behandelplan. Er worden afdrukken gemaakt van het gebit en (röntgen)foto’s van de kaken en schedel. Dit behandelplan wordt met u en uw kind uitvoerig besproken. Tevens krijgt u een brief mee waar nog meer informatie in staat.
De beugelbehandeling bestaat over het algemeen uit twee fasen. Bijvoorbeeld: eerst een fase om de groei van de kaken te beïnvloeden met een uitneembare beugel, gevolgd door een fase waarin blokjes (brackets) op de tanden komen en vervolgens de retentiefase, waarin spalkjes achter de voortanden gezet worden.

Tijdens de behandeling wordt er maandelijks een beugelcontrole uitgevoerd. Op deze manier kunnen de vorderingen worden bijgehouden en kan de beugel waar nodig worden bijgesteld of aangepast. Een gemiddelde beugelbehandeling duurt ca. 2½ jaar. De duur van de behandeling is o.a. afhankelijk van de medewerking van de patiënt, maar ook van bijvoorbeeld de groei en de doorbraaksnelheid van de tanden en de kiezen (zie ook gebitsontwikkeling).

Wat kunt u zelf doen om de beugelbehandeling goed en snel te laten verlopen?

Goede mondhygiëne:


Het is erg belangrijk dat er extra veel aandacht besteed wordt aan het poetsen van de tanden, kiezen en de beugel. Het is bij sommige beugels wel moeilijker om het goed te doen, maar oefening baart kunst. Je wilt natuurlijk geen gaatjes in een mooi stralend recht gebit. Vergeet niet de periodieke controle bij de tandarts.

Eten:

Helaas kun je met een beugel niet alles eten. Eet liever geen kauwgom of plakkerige en harde dingen zoals toffees en pepermuntjes. Tevens geldt het ‘Basisadvies: Het voorkomen van gaatjes’.

Dragen van de beugel:

Veel beugelbehandelingen beginnen met een uitneembare beugel. De beugel moet de gehele dag worden gedragen. De ervaring leert dat de behandelduur korter is bij kinderen die de beugel en elastiekjes altijd dragen! 
Als de beugel stuk is of er is een blokje los, bel dan direct voor een afspraak en wacht niet tot de beugelcontrole. Blijf de beugel wel dragen, ook al is deze kapot.

Wie doet de behandeling?

Tandarts Steffanie ten Vergert- Veldhuis is in juni 2011 geaccrediteerd als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS). Ik heb van 2009 tot 2012 in het UMCG onderzoek gedaan naar de behandeling van snurken en slaapapneu met behulp van een MRA. Van 2013 tot 2015 heb ik voor één dag in de week in het Sint Antonius Ziekenhuis in Utrecht gewerkt, waar ik patiënten behandelde in het slaapteam.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op of stel ze tijdens de behandeling.

Snurken en Apneu

Tandartsen spelen een belangrijke rol bij de behandeling van snurkers en patiënten met slaapapneu. Een snurkbeugel kan vaak uitkomst bieden. Bij ons in de praktijk is tandarts Steffanie Veldhuis gespecialiseerd in de behandeling van deze patiënten groep.

Wat is snurken?

Snurken is een geluid dat gedurende de slaap wordt voortgebracht door trillende zachte delen van de neusholte, mond en keel. Snurken ontstaat door een vernauwing van de bovenste luchtweg. Indien snurken niet gepaard gaat met overmatige slaperigheid of herhaaldelijk voorkomen van obstructies van de bovenste luchtweg, spreekt men van ‘primair snurken’ (snurken zonder slaapapneusyndroom). Deze snurkers slapen meestal redelijk tot goed. Slaapproblemen en klachten van oververmoeidheid door het snurken ontstaan vaak juist bij de partner vanwege het harde geluid van het snurken.

Wat is obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS)?

Sommige mensen hebben regelmatig ademstilstanden tijdens het slapen. Deze ademstilstanden, of apneus, kunnen optreden doordat spieren tijdens de slaap ontspannen, waardoor de tong en zachte delen in de keel de ademhaling blokkeren. We noemen dit obstructieve slaapapneusyndroom, afgekort OSAS.

We spreken van OSAS als iemand:

  • ’s nachts meer dan 5 keer per uur een ademstilstand heeft én
  • overdag zeer slaperig of zeer vermoeid is en
  • er geen andere reden is voor de ernstige slaperigheid of vermoeidheid overdag, zoals slaaptekort of slapeloosheid

Veel mensen met OSAS hebben ook andere klachten, zoals:

  • snurken
  • niet uitgerust wakker worden
  • ’s nachts wakker schrikken
  • zich niet goed kunnen concentreren

Wat kunnen wij als tandarts doen?

Wanneer u primair snurkt, licht of matig OSAS (obstructieve slaapapneusyndroom) heeft, dan is behandeling met een snurkbeugel (een zogenaamd “Mandibulair Repositie Apparaat” (MRA)) één van de mogelijkheden. Wij kunnen voor u zo’n snurkbeugel maken en of u daarin begeleiden indien u al een MRA heeft. Niet bij iedereen kan een MRA gemaakt worden, daarom doet de tandarts eerst een schriftelijke medische anamnese, een onderzoek naar de conditie van het gebit, het tandvlees en het kaakgewricht onder andere door een kaakoverzichts-röntgenfoto.

Indien de tandarts u verdenkt op OSAS, kunnen wij u, net als uw huisarts, doorverwijzen naar een longarts, KNO-arts of neuroloog. In het ziekenhuis kunnen zij verdere diagnostiek uitvoeren en de diagnose stellen.

De snurkbeugel, hoe werkt dit?

Een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) werkt doordat het de onderkaak in een voorwaartse stand brengt waardoor de luchtweg tijdens de slaap wordt open gehouden. Hierdoor kunnen uw klachten van snurken en/of slaperigheid verdwijnen en kan het ontstaan van snurken of OSAS worden voorkomen. Een MRA “geneest” uw aandoening niet, het helpt juist uw klachten te voorkomen. Wij werken in onze praktijk met verstelbare MRA’s waardoor de voorwaartse stand van de onderkaak op geleide van het comfort en de werking gewijzigd kan worden.

Het gebruik van het MRA

Het dragen van een MRA kan in het begin van de behandeling enige moeite kosten. Plaatsen van de apparatuur voor het slapen gaan en het verwijderen bij opstaan vergt bijvoorbeeld enige behendigheid. Tijdens de behandeling van het MRA zullen wij stapsgewijs het plaatsen, verwijderen en activeren met u oefenen.

Wat kost het?

Er gelden bij de tandheelkunde landelijke tarieven die door de overheid zijn vastgesteld. Informeert u bij uw verzekering voor welke vergoeding uw in aanmerking komt. De codes die gebruikt worden zijn C22, C28, X21, G71, G72. Er zijn echter verschillende MRA’s waardoor de techniekkosten anders zullen uitvallen. Vanaf 1 januari 2010 worden MRA’s door de zorgverzekering bijna altijd vergoed voor patiënten bij wie een mild-matig OSAS is gediagnosticeerd. Wij kunnen voor u een machtigingsaanvraag bij uw verzekering indienen.

Wie doet de behandeling?

Tandarts Steffanie Veldhuis is in juni 2011 geaccrediteerd als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS). Ze heeft anderhalf jaar in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) onderzoek gedaan naar snurken en OSAS en tevens in het UMCG als tandarts geparticipeerd in het snurk- en slaapapneuteam. 

Wanneer bellen

Wanneer u nog vragen heeft of aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen wenst kunt u contact met ons opnemen.

Algemene informatie:

CBO obstructieve slaapapneusyndroom richtlijn: 
www.apneuvereniging.nl
www.apneupagina.nl
www.nvts.nl