Het melkgebit

De meeste baby’s worden onrustig en huilerig, wanneer ze rond acht maanden oud hun eerste tandjes krijgen. Voordat alle 20 melktanden zijn doorgebroken, zijn ze zo rond de tweeënhalf jaar oud. Het melkgebit is belangrijk om te kunnen eten, maar ook om te kunnen spreken. Bovendien beïnvloedt melkgebit de ontwikkeling van het gezicht, de kaken en het blijvend gebit. Het is daarom erg belangrijk om het melkgebit goed te verzorgen en te poetsen met fluoride tandpasta (zie basisadvies: Het voorkomen van gaatjes). Pijn door een gaatje kan invloed hebben op het gedrag van uw kind. Uw kind kan slechter gaan eten, zich niet lekker voelen of kan moeilijk slapen.

Van melkgebit naar wisselgebit - naar blijvend gebit.

Zo rond het zesde levensjaar beginnen de meeste kinderen met wisselen. Eerst vallen de voorste melktanden er één voor één uit en komen de blijvende tanden hiervoor in de plaats. De blijvende tanden zijn altijd iets geler, dan de melktanden. Ook komen achter de laatste kiezen van het melkgebit de blijvende kiezen, dit gebeurt zonder te wisselen. Door het groeien van de kaak is daar ruimte ontstaan voor deze grote kies. Het is erg belangrijk om deze blijvende tanden en kiezen goed schoon te houden, aangezien ze een heel leven mee behoren te gaan (zie ook sealen). Tussen acht en tien jaar is er een soort rustfase en zal er niet gewisseld worden. Vanaf het tiende jaar zullen de melkhoektanden en melkkiezen wisselen en zal er tevens wederom een kies achter de laatste kies komen. Op een leeftijd van dertien jaar zijn de meeste kinderen uitgewisseld en zijn er 28 gebitselementen aanwezig.

De beste behandelperiode om de stand van je kaken en je gebit te corrigeren met een beugel ligt in deze laatste wisselfase, zo tussen de tien en vijftien jaar. Het lichaam is dan namelijk volop in de groei en daardoor gaat de beugelbehandeling in die periode makkelijker en sneller. Zie voor meer informatie over beugelbehandelingen: een beugel (orthodontie).

Verstandskiezen zijn de laatste gebitselementen die een mens krijgt en breken meestal door tussen 17- en 24-jarige leeftijd. Als deze kiezen recht doorbreken, dan zijn er in totaal 32 gebitselementen aanwezig. Een hele mond vol!

Ieder kind is anders en het wisselen van tanden is een dynamisch proces, daarom is de hierboven genoemde volgorde slechts om u een idee te geven. Er zijn hierop namelijk talloze variaties.

Poetsen

Wij adviseren u om de tanden en kiezen van uw kinderen tot en met 10 jaar na te poetsen. Lees meer hierover op de website bij het basisadvies: Het voorkomen van gaatjes.